| Regulamin | Kontakt |

Inwestycje mieszkaniowe WrocławInwestycje mieszkaniowe Wrocław

Sytuacja gospodarcza często skłania właścicieli środków finansowych do podjęcia decyzji związanej z odpowiednim ich ulokowaniem w celu zabezpieczenia i pomnożenia. Proces przekształcania i pomnażania oszczędności nazywa się też inwestowaniem. Polega to przeważnie na poniesieniu określonych wydatków w celu powiększenia kapitału początkowego zwykle w późniejszym okresie czasu. Inwestycje mogą być krótkoterminowe i długoterminowe. W operacjach takich bardzo ważną a jednocześnie bardzo trudną sprawą jest odpowiedni wybór właściwej inwestycji. Poniżej opisaliśmy rodzaje inwestycji mieszkaniowych.


Nowe inwestycje

Nowe inwestycjeKażdego roku deweloperzy we Wrocławiu rozpoczynają nowe inwestycje mieszkaniowe. Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat planowanych projektów dodaj swój e-mail to naszej bazy "Newsletter". Nasze biuro nieruchomości prześle ci najnowsze informacje tak szybko jak tylko zostaną ogłoszone przetargi, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Nowe inwestycje Wrocław.

Na tej stronie:

Inwestycje

Inwestycje w mieszkania

Inwestycje w mieszkaniaJedną z częściej spotykanych inwestycji są inwestycje w mieszkania. Inwestycje takie są inwestycjami długoterminowymi i zaliczyć je można do jednych z bezpieczniejszych. Nie oznacza to, że inwestycja taka jest całkowicie pozbawiona ryzyka. Ryzyko to może wypływać z błędnych decyzji wynikających z niedostatecznej wiedzy inwestora lub złego przygotowania samej inwestycji. Inwestycja w mieszkanie może być finansowana z własnych zasobów inwestora lub w części z udziałem kredytu hipotecznego. Kupując mieszkanie za własne środki pieniężne, inwestor może bezpośrednio w pełni korzystać z zysków płynących z wynajmu lub sprzedaży. Inwestycja z udziałem kredytu mieszkaniowego jest mniej korzystna, ponieważ pewien procent zysku musi być przeznaczony na spłatę i opłatę kosztów kredytu. Powodzenie inwestycji w mieszkanie w znacznej mierze będzie uzależnione od relacji popytu i podaży. Problemem jest ustalenie jaka będzie koniunktura na mieszkania w czasie kilku najbliższych lat. Ceny mieszkań różnią się nawet w obrębie miasta Wrocławia w zależności od jego lokalizacji. W dużej mierze cena sprzedaży lokalu zależy od położenia, odległości od centrum miasta czy standardu mieszkania. Ostatnio obserwuje się pewien spadek cen na rynku nieruchomości, niemniej zapotrzebowanie na własne lokum jest wciąż duże. Dopóki na rynku mieszkaniowym jest duży popyt na zakup mieszkań lub wynajem, będzie to korzystna sytuacja dla inwestora zapewniająca bezpieczeństwo inwestycji i osiąganie zysków zarówno z wynajmu jak i jego sprzedaży.

Inwestycja w mieszkanie na sprzedaż

Inwestycja w mieszkanie na sprzedaż WrocławKupno mieszkania z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż po kilku latach, jest przedsięwzięciem ze zwiększonym ryzykiem. Można zakupić nowe mieszkanie lub zainwestować w mieszkanie do remontu.

Mieszkania wymagające remontu mają często dobrą lokalizację, co może zaprocentować w przyszłości przy transakcji sprzedaży. Taka inwestycja wymaga zamrożenia włożonych środków finansowych na dłuższy okres, często kilka lat.

Jednocześnie należy na bieżąco ponosić koszty utrzymania lokalu aż do momentu jego korzystnego zbycia. Pewnym problemem może tu być także możliwość uzyskania kredytu w związku z ostatnimi obostrzeniami oraz z panującym kryzysem światowym.

Inwestycja w mieszkanie do wynajęcia

Taka inwestycja może przynieść sukces jeżeli mieszkanie będzie zlokalizowane w mieście prężnym z rozwijającym się przemysłem. Jeżeli w mieście dodatkowo będą wyższe uczelnie a mieszkanie będzie w niedalekiej odległości od uczelni, to szanse powodzenia inwestycji rosną. Takie kryteria w pełni spełnia Wrocław. Duża liczba studentów to stały „dopływ” klientów, którzy zapewnią systematyczny dochód praktycznie przez cały rok. Pewnym utrudnieniem będzie odpowiedni dobór godnych zaufania lokatorów. Wprawdzie umowy najmu są zawierane na rok czasu ale często są przedłużane na kolejne lata nauki, co jest korzystne dla obu stron. Należy także rozstrzygnąć jakiej wielkości mieszkanie kupić. Z obserwacji wynika, że pod wynajem najlepiej nadają się kawalerki i mieszkania dwupokojowe, odpowiednio wyposażone i umeblowane z dostępem do Internetu.

Inwestycje  w lokale handlowe i usługowe

Inwestycje w lokale usługowe i handloweInwestycja w lokale użytkowe to możliwość powiększenia kapitału początkowego dla zamożnych inwestorów. Niejednokrotnie trzeba dysponować kwotą około pół miliona złotych a czasami wyższą. Należy zatem dokładnie przeprowadzić analizę ryzyka jakie będzie związane z realizacją tej inwestycji. Taka inwestycja dokonywana jest głównie z myślą o wydzierżawieniu lokalu i czerpaniu zysku za wynajem od najemcy. Inwestycja tego typu ma duże szanse powodzenia jeżeli  nieruchomość we Wrocławiu będzie odpowiadała popytowi na usługi w danej lokalizacji. Dobra lokalizacja może gwarantować inwestorowi wysokie zyski, zwykle wyższe niż wynajem mieszkań. Właściciel lokalu użytkowego praktycznie nie ponosi kosztów utrzymania lokalu ponieważ opłaca je najemca. Ze względów ekonomicznych najemcy, umowy najmu są podpisywane na kilka, czasami kilkanaście lat - standardowo na pięć lat. Jest to korzystna sytuacja także dla inwestora, ponieważ zapewnia stabilne przychody prze cały czas trwania umowy najmu. Podejmując decyzję o inwestowanie w lokale użytkowe należy przeprowadzić rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku, które pozwoli na podjęcie konkretnej decyzji co do wyboru rodzaju lokalu. Jeżeli ma to być sklep lub supermarket, to lokal musi mieć powierzchnię około 200 – 400 m2. Jeżeli mają to być punkty usługowe typu salony fryzjerskie, salony urody, apteki itp., to powierzchnia lokalu powinna wynosić około 20 - 60 m2. Istotną sprawą jest także wysokość lokalu, która musi spełniać wymogi przepisów bhp. Ważnym zagadnieniem jest także możliwość urządzenia miejsc parkingowych aby potencjalni klienci mieli gdzie zaparkować swoje samochody.

Można także rozpatrzyć możliwość innych inwestycji, np. w  lokale pod działalność bankową, hotelową czy też modne ostatnio w lokal w pasażu handlowym. Taki pasaż we Wrocławiu jest budowany  przy ul. Bolesława Krzywoustego.

Zagrożeniem inwestycji może być tu złe rozpoznanie lokalnych potrzeb lub utrata zapotrzebowania na określony rodzaj usług w związku ze zmieniającymi się trendami  lub sytuacją ekonomiczną.

Inwestycje w dom

Inwestycje w domy we Wrocławiu należą do mniej popularnych inwestycji, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych i długiego okresu realizacji związanego z wyborem działki, uzyskaniem pozwolenie na budowę domu i wybraniem odpowiedniego projektu domu oraz jego wybudowaniem. Jednak powszechnie  uważa się, że należą one ze względu na swój materialny charakter do bardziej stabilnych. Budowany dom może służyć do zaspokojenia własnych potrzeb inwestora, wówczas może on skorzystać z niskooprocentowanego kredytu mieszkaniowego lub może być budowany z myślą o dalszej sprzedaży z zyskiem. Inwestycja w dom na sprzedaż będzie  bardziej korzystna dla inwestora, jeżeli będzie on dysponował określoną własną gotówką. Odpadnie problem pozyskania korzystnego kredytu, z którym mogą być pewne problemy a równocześnie nie będą generowane dodatkowe koszty związane ze spłacaniem kredytu wraz z pochodnymi. Jako zaletę należy podkreślić fakt, ze wynajęcie domu może przynieść dużo wyższy zysk niż z wynajmu mieszkania, ponieważ nie występują tutaj koszty w postaci opłat za czynsz. Taki dom w dobrej lokalizacji można także korzystnie sprzedać. O powodzeniu inwestycji w dom może decydować położenie działki na jakiej dom będzie wybudowany, odległość od centrum a także dzielnica miasta. Działki budowlane położone na obrzeżach miasta są spokojniejsze i zwykle tańsze niż działki zlokalizowane w pobliżu centrum. Ciekawą inwestycją może być także inwestycja w domy wypoczynkowe.

Inwestycje w nieruchomości gruntowe

Inwestycje w nieruchomości gruntoweInwestycja taka polega na ulokowaniu posiadanych środków finansowych w określoną nieruchomość np. działkę budowlaną. Inwestycje tego typu to inwestycje długoterminowe, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Stwarzają możliwość uzyskania wysokich zysków i chronią przed inflacją. Ochrona przed inflacją związana jest z niewielkim stopniem zużycia funkcjonalnego nieruchomości, powoduje to taki efekt, że mimo iż inflacja wzrasta to nieruchomość ciągle utrzymuje swoją wartość. Zyski zaś mogą być  związane ze wzrostem wartości samej nieruchomości jak również z tytułu użytkowania nieruchomości oraz korzystnej ceny w przypadku sprzedaży. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się, że rynek nieruchomości we Wrocławiu przeżywa swój intensywny rozwój. Wrocław jest miastem, które rozwija się dynamicznie, dlatego też coraz więcej klientów zainteresowanych jest posiadaniem nieruchomości - własnej działki lub domu. Notuje się ciągły wzrost ilości działek pod zabudowę mieszkaniową. Usytuowanie działek jest dosyć zróżnicowane - w centrum miasta działek jest mniej niż na obrzeżach. Ma to swoje przełożenie na ceny - w okolicach centrum miasta działki są droższe na obrzeżach miasta tańsze. Taka dobra passa ma swoje uzasadnienie w zwiększonym popycie na mieszkania Wrocław, dlatego też opłaca się inwestować w nowe nieruchomości.

Słabsze strony takiej inwestycji to długookresowość, ryzyko związane z nie pozyskaniem nabywcy i możliwością uzyskania strat gdy ceny nieruchomości na rynku znacząco spadną, np. w wyniku zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.

W jakie mieszkania inwestować? Jak kupić i sprzedać mieszkanie żeby nie stracić? Chcę zainwestować w mieszkanie porady. Inwestycje w trakcie budowy i ukończone Wrocław. Nasza agencja nieruchomości Wrocław chętnie odpowie na te i inne pytania.