| Regulamin | Kontakt |

Tanie kredyty mieszkaniowe WrocławTanie kredyty mieszkaniowe Wrocław

Decyzja związana z zakupem własnego domu, mieszkania lub działki budowlanej we Wrocławiu w sytuacji gdy nabywca nie ma na ten cel odpowiedniej puli własnych środków finansowych, jest najczęściej nierozerwalnie powiązana z podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu. Jest to istotną sprawą całego przedsięwzięcia, ponieważ zaciągnięty kredyt będzie stanowił jedno ze źródeł jego finansowania. Jednocześnie kredytobiorca musi mieć pełną świadomość, że będzie związany z bankiem przez wiele lat ze wszystkimi tego konsekwencjami i może to mocno zaważyć na dalszej przyszłości finansowej, dlatego musi być decyzją dobrze przemyślaną. Jest to związane z faktem, że dochody mogą się zmieniać i niekoniecznie muszą rosnąć, a obciążenie kredytem będzie stałe i wieloletnie.

Kredyt bankowy

to rodzaj swoistej umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy dwoma stronami. Jedną stronę reprezentuje bank a drugą kredytobiorca. W umowie tej bank zobowiązuje się do udzielenia kredytobiorcy określonej kwoty środków finansowych na określony czas z przeznaczeniem na określony we wniosku cel, a  kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać przyznany kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spłacić  pobraną kwotę bankowi w określonym terminie wraz z ustaloną prowizją i odsetkami. Warto tu zaznaczyć, że to bank jest głównym decydentem w stosunku do kredytobiorcy, to bank podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu, ustala warunki udzielenia kredytu i warunki jego spłaty. Bank posiada także prawo kontroli sposobu wykorzystania przyznanego kredytu.

Najczęściej spotykaną formą kredytu na zakup działki, mieszkania lub domu we Wrocławiu jest kredyt hipoteczny lub kredyt mieszkaniowy.

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania we WrocławiuKredyt hipoteczny

to kredyt bankowy długoterminowy, który bank przyznaje na budowę lub kupno nieruchomości takiej jak działka, mieszkanie, dom lub na inny cel. Kwoty takiego kredytu są dosyć wysokie, dlatego też banki żądają odpowiedniego zabezpieczenia w postaci tzw.  hipoteki. Uprawnioną stroną z tytułu hipoteki jest tzw. wierzyciel hipoteczny, którym jest bank, natomiast dłużnikiem hipotecznym jest kredytobiorca, którym jest właściciel nieruchomości.

Pewną odmianą kredytu hipotecznego jest kredyt mieszkaniowy.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy jest swoistym kredytem hipotecznym, w którym określone jest jego przeznaczenie, czyli można go wykorzystać tylko na zakup mieszkania lub domu. Ze względu na swoją specyfikę, jest on udzielany na specjalnych preferencyjnych zasadach, zwykle jest to kredyt nisko oprocentowany, stąd jego popularność. Banki mają prawo kontroli wykorzystania zaciągniętego kredytu, a także wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Kredyt mieszkaniowy jest przeważne kredytem długoterminowym i zwykle stanowi uzupełnienie wkładu własnego inwestora. Zabezpieczeniem kredytu jest tu hipoteka nowo zakupionego mieszkania lub nieruchomości. Na mocy tej hipoteki w razie gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić kredytu mieszkaniowego, bank ma pierwszeństwo i może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości łącznie z jej przejęciem, niezależnie od zmiany właściciela. Zgodnie z obowiązującą procedurą kredytową wartość nieruchomości jest wyceniana przez rzeczoznawcę bankowego. Zabezpieczeniem może też być inna nieruchomość należąca do kredytobiorcy. Takie rozwiązanie daje korzyści zarówno dla banku jak i kredytobiorcy, ponieważ zmniejsza ogólne ryzyko banku, a to pozwala na niższe oprocentowanie kredytu.

Doradca kredytowy - informacje o doradztwie finansowym.

Wymagania banku odnośnie udzielenia kredytu mieszkaniowegoWymagania banku odnośnie udzielenia kredytu na mieszkanie

Przyznanie kredytu przez bank często jest jeszcze dodatkowo obwarowane. Banki  sprawdzają tzw. zdolność kredytową i z reguły wymagają posiadania najczęściej 20-procentowego wkładu własnego. Jeżeli kredytobiorca nie spełnia tego warunku, musi dodatkowo wykupić najlepsze ubezpieczenie mieszkania tzw. brakującego wkładu własnego.

Inne wymagania brane pod uwagę przez bank to:

Czy kredyt mieszkaniowy się opłaca?

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego pod hipotekę ma zarówno istotne zalety jak poważne wady. Kredyt na pewno opłaca się bankom, które z tego tytułu pobierają określone wynagrodzenie w formie prowizji i oprocentowania. Dla kredytobiorcy to konieczność, za którą trzeba dodatkowo zapłacić. Z punktu widzenia klienta banku można mówić raczej o kredycie mniej lub bardziej korzystnym. Podstawową korzyścią dla kredytobiorcy jest możliwość nabycia upragnionej kawalerki, dowolnego lokalu mieszkalnego, lub sfinansowania budowy własnego domu, w przypadku gdy nabywca nie dysponuje odpowiedniej wielkości gotówką.

Jest to swoiste rozwiązanie dla klientów, którzy posiadają stałe źródło dochodów i mogą sobie pozwolić na regularne spłacanie rat kredytowych. Należy również pamiętać, że raty kredytu zawierają także odsetki od kredytu. Można także spekulować czy na kredycie można zarobić bo dom lub mieszkanie to inwestycja. Jeżeli wartość tej inwestycji wzrośnie, to można ją np. drożej sprzedać i zarobić więcej niż kosztował sam kredyt. Można także pozyskaną nieruchomość wynająć i czerpać korzyści z posiadania mieszkania do wynajęcia. Dzięki kredytowi mieszkaniowemu po latach spłacania rat i odsetek nabywca jest w końcu jedynym właścicielem nieruchomości, którą może dowolnie dysponować. Zatem zaciągnięty kredyt umożliwia realizację takiego zadania.

Jednakże każdy kredyt hipoteczny podobnie jak każdy inny kredyt niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Najpoważniejszym będzie tu wpis na hipotece dokonany w księdze wieczystej w momencie przyznania kredytu, gdyż zakupiona nieruchomość jest zabezpieczeniem pożyczonej kwoty, do czasu jej spłacenia. Taka sytuacja jest źródłem niepewności i niepokoju, zwłaszcza w przypadku różnych zdarzeń losowych. Takim zagrożeniem jest możliwość utraty pracy, może to spowodować duże problemy ze spłacaniem kolejnych rat kredytowych. Wprawdzie ostatnio banki chcąc pozyskać klientów coraz częściej przedstawiają oferty kredytowe, które uwzględniają brak spłacania kilku kolejnych rat lub też przewidują zawieszenie spłat na jakiś czas, ale to dodatkowo kosztuje.

Koszt kredytu mieszkaniowegoKoszt i wysokość kredytu mieszkaniowego

Kwota kredytu jaką można uzyskać jest dość zróżnicowania w zależności od rodzaju banku i ceny mieszkania. Jest uzależniona od faktu czy klient zdaniem banku, posiada zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami w oznaczonym okresie czasu i ustalonych terminach. Kwota ta może dochodzić od kilkunastu do nawet 100% wartości nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie. Ostatnio po zmianie przepisów najczęściej przyznawany kredyt to 85% wartości nieruchomości. Banki najczęściej jednak uzależniają ją od tzw. zdolności kredytowej klienta. Metody obliczania zdolności kredytowej także są zróżnicowane.

Głównie brane są pod uwagę: miesięczne dochody netto, stosunek wartości kredytu do zarobków, cena nieruchomości, rodzaj umowy o pracę, ewentualne zadłużenie klienta. Dla ustalenia orientacyjnej zdolności kredytowej można skorzystać z ogólnodostępnych w  Internecie kalkulatorów jak i z darmowej porady naszego biura nieruchomości Wrocław.

Wysokość kwoty kredytu jest zależna także od okresu kredytowania, im dłuży okres tym niższa miesięczna rata. Również dodatkowi poręczyciele mogą mieć wpływ na zwiększenie zdolności kredytowej.

Jak uzyskać kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania?

Aby  móc ubiegać się o kredyt przede wszystkim należy dokonać dokładnego rozeznania i wyboru banku, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zasady udzielania kredytów reguluje prawo bankowe. Oferty i promocje kredytów mieszkaniowych banków we Wrocławiu mogą różnić się  np. oprocentowaniem, wysokością prowizji lub marży, zdarza się iż w niektórych bankach można warunki udzielenia kredytu dodatkowo negocjować. Kolejny etap to przygotowanie wniosku kredytowego. Złożony w banku wniosek kredytowy stanowi podstawę do przygotowania umowy kredytowej, dlatego też zawiera podstawowe informacje o kredytobiorcy, wysokości wnioskowanej kwoty kredytu, celach na które kredyt jest przeznaczony, proponowane terminy spłat. Do wniosku należy dołączyć wymagany przez bank komplet dokumentów. Są to dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, sytuacji materialnej klienta itp.

Przed podpisaniem ostatecznej umowy bank podejmuje decyzję kredytową, zawierającą propozycje udzielenia kredytu na określonych warunkach, którą kieruje do wnioskodawcy. Nawiązywanie stosunków prawnych odbywa się zwykle na podstawie umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą. Z chwilą podpisania umowy, wiąże ona bank i kredytobiorcę.

 Preferencyjny kredyt mieszkaniowy – kredyt z dopłatami

referencyjny kredyt mieszkaniowyKredyt preferencyjny związany jest z dopłatami państwa do kredytu mieszkaniowego w ramach rządowego programu wsparcia dla „młodych”. Do grudnia 2012 roku można było skorzystać z kredytów w ramach programu “Rodzina na Swoim”. Aktualnie ma być wdrożony program „Mieszkanie dla Młodych Wrocław” - MdM. Mieszkanie dla młodych dotyczyć będzie zakupu tylko nowych mieszkań.

Z programu będą mogli skorzystać:

Założenia programu:

Ustawa wprowadzająca program „Mieszkanie dla Młodych” ma obowiązywać od 1 lipca 2013 r. ale najprawdopodobniej pierwsze kredyty zostaną uruchomione dopiero na początku przyszłego roku.

Aby zaoszczędzić czas szukając taniego kredytu mieszkaniowego warto poradzić się pośrednika lub agencji nieruchomości. Aby ustalić jak wysoki kredyt jest nam potrzebny warto przejrzeć nasze oferty mieszkań Wrocław.

Zobacz również sprzedaż, kupno i zamiana mieszkania z kredytem!

Czy duża liczba wniosków o kredyt w krótkim czasie zmniejsza wiarygodność i zdolność kredytową?