| Regulamin | Kontakt |
Stan prawny nieruchomości Wrocław

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości – działki budowlanej, mieszkania czy domu?

Uregulowany stan prawny działki budowlanej, mieszkania czy domu, który chcemy kupić to podstawa satysfakcji z udanej transakcji.

W sądzie rejonowym we Wrocławiu, pod który przynależy dana nieruchomość, w wydziale ksiąg wieczystych, znając numer działki  budowlanej lub działki, na której umiejscowione jest mieszkanie czy dom uzyskamy informacje na temat jej powierzchni, praw własności, użytkowania wieczystego, hipoteki czy służebności.

Dowiemy się również o roszczeniach, jakie mogą wystąpić względem danej działki budowlanej.

Operat ewidencyjny dla danej działki budowlanej, na której leży nieruchomości

Kolejnym, niezmiernie ważnym dokumentem jest operat ewidencyjny dla danej działki budowlanej we Wrocławiu, który pomoże nam zweryfikować zgodność oferowanego gruntu z jego urzędowym statusem. W tym celu udajemy się do wydziału geodezji znajdującego się starostwie powiatowym.

Najważniejsze dane, które znajdziemy w operacie ewidencyjny to:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Warunki zabudowy

Następny krok, po sprawdzeniu i zweryfikowaniu stanu prawnego działki budowlanej, mieszkania czy domu, to wgląd w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który udzieli nam informacji, czy działka, którą się interesujemy ma przeznaczenie budowlane oraz jaki dom będziemy mogli na niej postawić. Jeśli kupujemy mieszkanie w bloku we Wrocłąwiu czy dom bliźniak dowiemy się ile procent działki, na której leży nieruchomość będzie należała do nas. Precyzyjnie, dowiemy się jak wysoki budynek możemy prawnie wybudować, jaki został określony typ architektoniczny zabudowy dla danej okolicy (czy możemy np. budować dach czterospadzisty, czy tylko dwuspadzisty, czy ile pięter może mieć nasz budynek).

Miejscowe plany zagospodarowania są jawne oraz ogólnodostępne. Wgląd w MPZP uzyskamy w urzędzie gminy. Nie ma potrzeby abyśmy musieli uzasadniać celowość złożonego wniosku ani posiadać tytułu prawnego do danej nieruchomości Wrocław. Urzędnik nie ma również prawa odmówić nam wglądu w plan ani udostępnienia informacji w nim zawartych. Niektóre gminy, co może być sporym ułatwieniem, dysponują planami zagospodarowania przestrzennego, które są dostępne w Internecie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Warunki zabudowy Wrocław

Co jest potrzebne aby sprawdzić działkę budowlaną – jakie informacje i jakie dokumenty?

W celu uzyskania informacji o działce budowlanej, którą zamierzamy kupić, lub na której znajduje się dane mieszkanie we Wrocławiu, potrzebny będzie nam wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Aby uzyskać niezbędne dane zawarte w wypisie i wyrysie z MPZP, przy składaniu wniosku dla danej działki musimy znać jej numer ewidencyjny, arkusz mapy, na którym się znajduje, obręb (miejscowość bądź dzielnica) oraz adres. Informacje te uzyskamy w urzędzie gminy lub z księgi wieczystej.

Jak sprawdzić stan prawny działki budowlanej we Wrocławiu?Może się zdarzyć, że dla danej gminy MPZP nie został uchwalony. Wtedy powinniśmy wystąpić o wydanie Warunków Zabudowy, które dostarczą nam podobnych informacji jak wyżej opisane.

MPZP jest o tyle ważnym dokumentem, że dostarczy nam informacji nie tylko o tej konkretnej działce, którą jesteśmy zainteresowani, ale także uzyskamy wgląd w plany, jakie wobec tego terenu gmina ma na przyszłość. Jeżeli dookoła działki znajdują się juz wybudowane domy, to nie musimy martwić się najbliższą okolicą.

Jeżeli natomiast, kupujemy działkę w dzikim, jeszcze niezabudowanym terenie, koniecznie sprawdźmy, jakie jest przeznaczenie (według MPZP) terenów przyległych. Spójrzmy czy na planie zagospodarowania przestrzennego, blisko naszej działki nie przebiega planowana obwodnica (uciążliwy hałas w przyszłości), czy nie wybuduje się jakieś centrum handlowe (zwiększony ruch), czy teren w niedalekiej okolicy nie jest przeznaczony pod przemysł, może spalarnię śmieci, bądź postawienie wysokiego masztu dla obsługi telefonii komórkowej.