| Regulamin | Kontakt |

Deregulacja zawodu pośrednika nieruchomościDeregulacja zawodu pośrednika nieruchomości i zarządcy

19 kwietnia 2013 Sejm przyjął projekt tzw. pierwszej ustawy deregulacyjnej, ułatwiającej dostęp do 50 zawodów. Przyjęte zmiany obejmą grupy zawodowe liczące łącznie ponad 530 tys. osób. Projekt ustawy deregulacyjnej to autorski pomysł ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który stoi na stanowisku, że dzięki przyjętym zmianom wzrośnie liczba miejsc pracy a ceny za oferowane usługi będą bardziej konkurencyjne, wyższej jakości oraz łatwiej dostępne. Rząd przewiduje, że otwarcie zawodów będzie szansą dla młodych ludzi rozpoczynających przygodę nie tylko na rynku nieruchomości lecz również na innych rynkach pracy, oraz rozwiązaniem, które powinno zainteresować kobiety wracające na rynek pracy po dłużej przerwie, spowodowanej urlopem macierzyńskim lub wychowawczym.

Wpływ ustawy deregulacyjnej na jakości usług pośrednictwa nieruchomości?

Pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca to jedne z pierwszych zderegulowanych zawodów, w przypadku których Sejm zdecydował się na całkowite ich otwarcie. Realnie rzecz biorąc, takie posunięcie, czyli zniesienie jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do zawodu tych zawodów, może zwiększyć zatrudnienie o 15-20% w segmencie rynku nieruchomości – dane szacunkowe resortu sprawiedliwości.

Zdaniem organizacji zrzeszających pośredników oraz zarządców nieruchomości, deregulacja, a zwłaszcza w takiej formie, w jakiej został przyjęty jej projekt spotyka się z falą krytyki. Jakość świadczonych usług oraz związane z tym bezpieczeństwo transakcji, poprzez dopuszczenie do zawodu pośrednika i zarządcy osób bez odpowiednich kwalifikacji, będą spadać, a ogólna niechęć klientów do pośredników nieruchomości we Wrocławiu i innych miastach może rosnąć.

Odmienne zdanie na temat deregulacji zawodu pośrednika oraz zarządcy w obrocie nieruchomościami ma Ministerstwo Sprawiedliwości, które stoi na stanowisku, że zwiększenie konkurencji spowoduje spadek cen usług połączony ze wzrostem ich jakości. Z kolei redukcja kosztów usług świadczonych przez tą grupę będzie istotna dla małych i średnich firm, wpływając na zmniejszenie stałych kosztów ich działalności.

Jakie zmiany i konsekwencje dla pośrednika i zarządcy przyniesie za sobą ustawa deregulacyjna?

  1. Deregulacja zawodu zarządcy nieruchomościBezkarność zawodowa na rynku nieruchomości
    • Ustawa zwalnia pośredników i zarządców od jakiejkolwiek odpowiedzialności zawodowej za błędy i szkody wyrządzone klientom.
  2. Likwidacja ochrony klientów
    • Sejm przyjął zapisy likwidujące ochronę klientów korzystających z usług pośredników oraz zarządców w obrocie nieruchomościami.
  3. Zniesienie wymogu niekaralności dla pośredników i zarządców
    • Z chwilą wejścia ustawy w życie, na rynek nieruchomości będą miały prawo wrócić osoby wcześniej ukarane pozbawieniem licencji pośrednika lub zarządcy za szkody wyrządzone swoim klientom. Oznacza to mnie więcej tyle, że mieszkania na sprzedaż Wrocław będą obsługiwane między innymi przez osoby, które miały problemy z prawem.
  4. Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
    • Ustawa zezwala aby usługi pośrednictwa i zarządzania świadczyły osoby nie posiadające żadnego wykształcenia. Zawód pośrednika będzie mogła wykonywać osoba, która nawet nie skończyła szkoły podstawowej. Dotychczas należało wykazać się wykształceniem wyższym oraz skończyć dwusemestralny kurs podyplomowy dla pośredników zakończony egzaminem oraz odbyć praktykę zawodową zakończoną pracą końcową.
  5. Zniesienie wymogu zawierania umów w postaci pisemnej
    • Deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami poprzez zniesienie wymogu zawierania umów pośrednictwa i zarządzania w formie pisemnej zniesiono ustawowy wymóg ochrony interesów klienta oraz zachowania szczególnej staranności przy świadczeniu usług.
  6. Zniesienie wymogu obowiązkowego ubezpieczenia
    • Ustawa deregulacyjna likwiduje obowiązek ubezpieczenia dla pośredników i zarządców, co dotychczas stanowiło gwarancję ochrony interesów klientów. W przypadku źle wykonanej usługi, klienci biur nieruchomości we Wrocławiu nie będą mieli możliwości otrzymania rekompensaty z polisy OC pośrednika lub zarządcy a odszkodowania wygrane przez klientów procesach sądowych mogą okazać się niemożliwymi do ściągnięcia.

Ustawa deregulacyjna - dobre i złe strony

Ustawa deregulacyjna zawodów pośrednika i zarządcyPodsumowując wady i zalety deregulacji zawodu pośrednika, nowa ustawa budzi wiele kontrowersji, głównie wśród samych przedstawicieli zawodów mających podlegać deregulacji. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy proponowane przez Sejm zmiany są wyłącznie negatywne. Bez wątpienia dobrymi stronami deregulacji będzie zwiększenie konkurencji na rynku sprzedaży i mieszkań do wynajęcia wśród pośredników. Dla klientów oznacza to spadek prowizji pośredników i ponoszenie mniejszych kosztów związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa dzięki czemu cena mieszkania będzie trochę niższa. To może być z kolei bodźcem do częstszego korzystania z usług pośrednictwa.

Zwiększenie konkurencji na rynku nie musi wiązać się ze zwiększeniem liczby samych pośredników. Już wkrótce możemy być świadkami wzrostu liczby firm pośredniczących – do zawodu wejdą pracownicy agencji nieruchomości we Wrocławiu, którzy jeszcze nie posiadają uprawnień zawodowych ale już mogą pochwalić się sporym doświadczeniem na rynku lokalnym - mieszkania Wrocław, zdobytym przez okres pracy pod kierownictwem osób z uprawnieniami do wykonywania zawodu pośrednika. Osoby takie są gotowe rozpocząć samodzielną działalność oraz świadczyć usługi pośrednictwa na solidnym poziomie. Jest to jedna z niewielu zalet deregulacji zawodu pośrednika i zarządcy.

Wejście w życie ustawy deregulacyjnej nie musi także oznaczać opanowania rynku przez osoby bez doświadczenia, "węszące łatwy pieniądz" ponieważ ich wiedza i mała znajomość zawodu nie pozwoli im sprostać istniejącej konkurencji oraz świadczyć usługi na poziomie gwarantującym wiarygodność klientów, co z kolei spowoduje, że będzie im bardzo trudno utrzymać się w branży.

Jak więc widać ustawa deregulacyjna zawodu pośrednika ma swoje plusy i minusy. Niestety za wszystkie wady deregulacji zawodu zapłaci nie urzędnik tylko przeciętny polski obywatel dokonujący transakcji - kupno mieszkania Wrocław.