| Regulamin | Kontakt |

Umowa na wyłącznośćCo to jest umowa pośrednictwa na wyłączność?

Na zagranicznych rynkach nieruchomości wiązanie się klienta z biurem pośrednictwa umową na wyłączność jest zjawiskiem powszechnym i dość popularnym. W Polsce idea wyłączności na sprzedaż mieszkania nie jest nowym pomysłem lecz niestety rzadko stosowanym. Celem zawierania umów na wyłączność jest ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług oraz podnoszenie poziomu obsługi klienta zarówno kupującego, jak i sprzedającego nieruchomość.

Korzyści są obustronne, pośrednik nie obsługuje na raz, załóżmy 100 klientów ale zajmuje się grupą około 10 klientów. Jest w stanie wygospodarować dla każdego z nich więcej czasu. Usługi, które świadczy są na wyższym poziomie ponieważ bardzo szczegółowo zna sytuację każdego z klientów, ma również więcej czasu na reklamę i promocję oferty sprzedaży mieszkania oraz więcej czasu na poszukiwania nieruchomości we Wrocławiu dla potencjalnych kupujących.

Na wyłączność, co to znaczy?

Co oznacza na wyłączność?Umowa na wyłączność różni się od zwykłej umowy klauzulą wyłączności. Co to jest klauzula wyłączności? Otóż klauzula wyłączności jest to zapis w treści umowy na wyłączność zapewniający pośrednikowi wynagrodzenie bez względu na to czy przyczynił się on do sfinalizowania transakcji sprzedaży / kupna czy nie. Klauzula wyłączności zabrania właścicielowi mieszkania jego sprzedaży bez udziału pośrednika.

Oznacza to, że zbywca nie powinien zawierać umów z innymi biurami i nie powinien umieszczać ogłoszeń na własną rękę w trakcie trwania umowy na wyłączność. Jeśli zbywcy uda się sprzedać swoją własność bez udziału pośrednika to i tak jest on zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia agentowi z którym wiąże go umowa wyłączności.

Na pierwszy rzut oka sytuacja taka może wydawać się absurdalna - dlaczego pośrednikowi należy się wynagrodzenie jeśli to nie on znalazł kupca? Otóż pośrednik zawierając umowę na wyłączność zobowiązał się do czynności związanych z promocją danego mieszkania. Zobowiązał się do zainwestowania własnych pieniędzy w ogłoszenia w gazetach, portalach internetowych, gablotach ogłoszeniowych i często w radiu. Zobowiązał się do poświęcenia swojego czasu na rzecz promocji i prezentacji mieszkania zbywcy.

Dlaczego umowa na wyłączność, czy warto?

Czy warto podpisać umowę na wyłączność z pośrednikiem?Główną różnicą między umową otwartą a umową na wyłączność jest zaangażowanie pośrednika. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że mamy możliwość zainwestowania własnego czasu i pieniędzy bez gwarancji zapłaty za wykonaną pracę i bez gwarancji zwrotu poniesionych kosztów. Ilu z Państwa skorzystałoby z takiej okazji? Pewnie nikt! Ryzyko związane z utratą własnych pieniędzy jest ogromne. Załóżmy, że właściciel skontaktował sie z pięcioma biurami pośrednictwa i dodatkowo na własną rękę szuka kupca zamieszczając ogłoszenia gdzie się da. Jakie mamy szanse na zwrot zainwestowanych pieniędzy? Chyba nie trzeba odpowiadać na to pytanie? Praktycznie żadne! Owszem, każdy pośrednik zgodzi się na podpisanie umowy otwartej ale nie zainwestuje czasu i pieniędzy w tak ryzykowny interes. Spowoduje to, że ogłoszenie o sprzedaży mieszkania ukaże się tylko w darmowych portalach internetowych i dotrze do mniejszej liczby zainteresowanych przez co czas sprzedaży znacznie się wydłuży.

Umowa na wyłączność daje pośrednikowi gwarancję otrzymania wynagrodzenia za wykonaną prace. Taki rodzaj umowy sprzedaży motywuje go do inwestycji w ogłoszenia i aktywnego poszukiwania kupca. Mieszkanie zostanie zaprezentowane większej liczbie osób a szanse na szybką sprzedaż znacznie wzrosną.

Umowa na wyłączność praktycznie eliminuje ryzyko pominięcia pośrednika przy finalizacji transakcji. W związku z tym może on przeznaczyć większe środki pieniężne na reklamę nieruchomości, znacznie zwiększając w ten sposób skuteczność działania. Argument właścicieli nieruchomości kierowany przeciw umowie wyłączności, mówiący o stracie klientów innych biur zostaje w ten sposób obalony. Dodatkowe działania marketingowe przyciągają oczywiście przyciągają więcej klientów, innych biur również. Poza tym, biuro które posiada ofertę na wyłączność jest bardziej otwarte na współpracę z innymi biurami i ich klientami ponieważ to ono ma całkowitą kontrolę nad ofertą i procesem sprzedaży.

Zalety i korzyści wynikające z zawarcia umowy na wyłączność

Podpisanie umowy na wyłączność ma wiele zalet i niesie ze sobą dużo korzyści, to pewność, że klient będzie obsługiwany tylko przez jedno biuro nieruchomości oraz konkretnego pośrednika. Przed wyborem biura i osoby, która będzie się zajmowała sprzedażą lub wyszukiwaniem i prezentowaniem lokalu, warto skorzystać z rad osób, które miały już do czynienia z danym biurem i danym pośrednikiem. Osobami polecającymi najczęściej są znajomi, krewni ale także warto poczytać fora internetowe. Zalety i korzyści płynące z zawarcia umowy na wyłącznośćPrzed podpisaniem umowy na wyłączność postarajmy się porozmawiać z osobą, która będzie nas reprezentować. Jeżeli już na wstępnej rozmowie okazuje się, że mamy wątpliwości co do osoby, z którą mamy się związać umową pośrednictwa sprzedaży na zasadach wyłączności, nie podpisujmy jej, znajdźmy kogoś innego.

Dzięki współpracy z agentem na zasadach wyłączności, nie musimy uczestniczyć w prezentowaniu mieszkania, nie kontaktujemy się bezpośrednio z potencjalnymi kupcami, sprzedającymi bądź innymi pośrednikami – wszystkim zajmuje się jedno biuro. Niebywałą zaletą takiego układu jest odciążenie właściciela od sprzedaży, promocji, prezentacji, rozmów, spotkań i innych czynności pochłaniających mnóstwo czasu – wszystko to za nas załatwia biuro.

Nieruchomość będąca ofertą na wyłączność prezentowana jest potencjalnemu kupującemu w sposób, który wyczerpuje większość pytań klienta. Kupujący otrzymuje szczegółowe opisy, dokładną lokalizację a także szczegółowe fotografie mieszkania od wewnątrz wraz z opisem pomieszczeń, niekiedy również widokiem z okien oraz od zewnątrz co jest rzadkością w przypadku umów bez wyłączności. Kupujący zaś ma dzięki temu możliwość preselekcji ofert już w biurze a w przypadku gdy wyrazi chęć zakupu rozmowy prowadzone są tylko z nim, a biuro ma pełną kontrolę nad sprzedażą nieruchomości. Unikamy w ten sposób niekomfortowej i stresującej sytuacji a mianowicie tzw. "licytacji" gdy kilku zainteresowanych z paru biur wyraża chęć zakupu.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność

Jeżeli umowa na wyłączność to koniecznie z dobrym pośrednikiem, który powinien być specjalistą w swoim fachu, wiedzieć jak skutecznie wykorzystać dostępne na rynku narzędzia aby sprzedać lub doprowadzić do transakcji kupna mieszkania. Przede wszystkim powinien opracować strategię marketingową sprzedaży oraz przedstawić plan działań klientowi, regularnie relacjonować postępy w sprzedaży, informując o podejmowanych czynnościach. Klient oczywiście ma prawo weryfikować podejmowane przez pośrednika kroki oraz jeżeli jest to uzasadnione, wymagać wykonywania działań dodatkowych.

Cel umowy na wyłączność - po co, dlaczego i czy warto?

Celem każdej umowy na wyłączność przede wszystkim skuteczność podejmowanych i przemyślanych działań. Klient zostaje zwolniony z wątpliwej przyjemności współpracy z wieloma biurami, odbieraniem wielu telefonów i uczestniczeniem w częstych spotkaniach prezentacji nieruchomości. Stare przysłowie: ,,Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść" jest adekwatne do sytuacji w jakiej moglibyśmy się znaleźć, współpracując z wieloma biurami, które nie pracują na 100% ponieważ nie mają pewności zwrotu poniesionych kosztów na reklamę i promocję oferty. Czy warto podpisać umowę z klauzulą wyłączności? Oczywiście, że warto! Z przeprowadzonych badań wynika, że czas sprzedaży mieszkań z umową na wyłączność jest prawie dwukrotnie krótszy od czasu sprzedaży lokali bez umowy wyłączności na sprzedaż.

Jeśli ciągle mają Państwo wątpliwość po co, dlaczego i czy warto jest podpisać tego typu umowę sprzedaży mieszkania to prosimy o kontakt z naszą agencją. Odpowiemy na wszystkie pytania i sprawimy, że znikną wszelkie niewiadome.

Klauzula wyłącznościWzór umowy na wyłączność

Umowa pośrednictwa na wyłączność w zasadzie nie różni się niczym od wzoru zwykłej umowy otwartej. Jedyną różnicą jest klauzula wyłączności, która jest cechą charakterystyczną tego rodzaju kontraktu. Poniżej przedstawiamy kilka wzorów klauzul wyłączności na sprzedaż mieszkania zamieszczanych w umowach na wyłączność.

Klauzula wyłączności - wzory i przykłady

,,Pośrednik i Zamawiający ustalają, że od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 23.07.2013 Pośrednik będzie miał WYŁĄCZNOŚĆ na dokonanie transakcji sprzedaży. Oznacza to, że w okresie tym Zamawiający nie będzie korzystał z usług innych biur pośrednictwa oraz nie będzie na własną rękę wykonywał czynności zmierzających do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy.  Jeżeli Zamawiający sprzeda nieruchomość z pominięciem Pośrednika, zapłaci Pośrednikowi wynagrodzenie równe prowizji ustalonej w §2"

Przeczytaj również:

klauzule umowne

umowa na wyłączność wzór

umowa pośrednictwa na wyłączność wzór

klauzula wyłączności

Czy za umowę na wyłączność zapłacimy więcej?

Umowa na wyłączność do pobrania PDF

Odstąpienie od umowy na wyłączność

Obowiązki i konsekwencje wynikające z podpisania umowy na wyłączność

Kiedy stosuje się umowę na wyłączność

Jak wygląda umowa na wyłączność

Przykład klauzuli wyłączności

Mieszkania do remontu